Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Sgbau

The Governor of Maharashtra is the Chancellor of every Maharashtra Universities & the Chancellor, by virtue of his office is the Head of the University.- Shri Bhagat Singh Koshyari, Hon'ble ChancellorDear student, Academic and Administrative Community of the University and affiliated colleges, Namaskar. I welcome you all to Sant Gadge Baba Amravati University, the centre of teaching, learning for the higher education in the Western Vidarbha with 480 acres campus.    Read more...


- Dr. Dileep N. Malkhede Vice- Chancellor


विद्यापीठ प्रशासन व संस्थेचे मा. अध्यक्ष / सचिव आणि संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्यांची संयुक्त सहविचार सभा दि. २२.०८.२०२२

Admission to various PG courses - Admission Notice 2022-23

Grant of Recognition as a Post Graduate Teachers, Dt.02.08.2022

उन्हाळी-२०२२ परीक्षेपासून पुनर्मुल्यांकन, फोटोकॉपी (सॉफ्टकॉपी) तथा रिड्रेसल ची सुवीधा सुरु करण्याबाबत.

PRO-NEWS- कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम महाविद्यालयांनी यशस्वीपणे चालवावे - कुलगुरू .. विद्यार्थी कौशल्याधिष्ठीत होवून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी मिळाव्यात .. विद्यापीठात कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख व नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम निर्मिती कार्यशाळा संपन्न

PRO-NEWS- संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाची शैक्षणिक नियमिका प्रकाशित .. 18 जुलै पासून शैक्षणिक कार्याला सुरुवात .. विद्याथ्र्यांनी नोंद घेण्याचे विद्यापीठाचे आवाहन

PRO-NEWS- रसायनशास्त्र विषयाचा आऊटकम बेस्ड अभ्यासक्रम तयार होण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेत विचारमंथन व्हावे -कुलगुरू .. ‘करंट ट्रेन्डस इन केमिकल सायन्सेस’ विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे थाटात उद्घाटन

PRO-NEWS- संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसरातील अभ्यासिकेचे कुलगुरूंचे हस्ते उद्घाटन

PRO-NEWS- योगाभ्यासातून सामाजिक आरोग्य सुदृढ होईल – कुलगुरू

PRO-NEWS- उद्योग व व्यवसायाला लागणारे कुशल मनुष्यबळ अभ्यासक्रमातुन निर्माण व्हावे - कुलगुरू .. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राच्या सहकार्याने विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात होणार महत्वपूर्ण बदल

PRO-NEWS- संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातर्फे पर्यावरण पुरस्कारासाठी नामांकन अर्ज आमंत्रित

उन्हाळी - २०२२ मधील परिक्षा संचालनाबाबत ( फक्त उन्हाळी -२०२२ परीक्षेकरीता)

कार्यालयीन सुचना - विद्यापीठातील अंशदायी शिक्षकांचे वाढीव मानधनाबाबत

आचार्य पदवी करीता प्रवेशित संशोधन कर्त्यांना कायम नोंदणी क्रमांक देण्याबाबत...

सूचना (एम.पेट. आवेदन पत्राबाबत)

आचार्य पदवी प्रवेश करण्याबाबत...

Notification No. SGBAU/1/103/2-931/2021 Dt. 15/12/2021 (Cancellation of various Teaching Posts)

PRO-NEWS- सत्र 2021-22 करीता विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजनेबाबत विद्याथ्र्यांना सूचना .. विद्याथ्र्यांनी महाविद्यालयांशी संपर्क साधून जाणून घ्यावी माहिती

Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2021

Direction No. 1 to 7/2016 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक)

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामधे शैक्षणिक कामाकरीता बाहेरगावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्याना सलग दोन दिवस विद्यापीठामधे काम असल्यास परीक्षक वसतीगृहामधील कक्ष नि:शुल्क पुरविण्याबाबत... अर्ज, अटी व शर्ती

Admission to First Year B.Tech. /M.Tech./Direct Second Year B.Tech.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरिता विद्यापीठ साधारण निधी मधुन आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत.

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विभागामध्ये शिकणार्या लाखो विद्यार्थांसाठी IAS आपल्या भेटीला हा उपक्रम राबविणेबाबत...

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरीता विद्यापीठ साधारण निधीमघुन आर्थिक सहाय्य

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

Inclusion of Student Column in the University News

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन