Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

National Service Scheme

  1. ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान राष्ट्रीय सेवा दिनी राबविण्याबाबत

  2. विद्यापीठस्तरीय सत्रारंभ सभेला नियुक्त रासेयो कार्यक्रम अधिकारी पाठविण्याबाबत

  3. रासेयो नियमित कार्यक्रम व विशेष शिबीर कार्यक्रम विद्यापीठाला सादर करावयाचे विविध वित्तीय प्रपत्रे व उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रपत्रे

  4. गणतंत्र दिन पथसंचालन व उत्कर्ष सामाजिक व सांस्कृतिक राज्यस्तरीय स्पर्धेकरीता निवड चाचणी शिबिरासाठी विद्यापीठात स्वयंसेवक पाठविणेबाबत व रोसेयो वार्षिक शुल्क रु. १०/- विद्यापीठ खाती जमा करणेबाबत

  5. राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाअंतर्गत जिल्हा समन्वयक नेमणुकीसाठी अर्ज पाठविण्याबाबत