Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग माहिती:

   संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभागाचे प्रतिनिधित्व या क्षेत्रातील विद्वान व्यक्तींनी केलेले असून हा विभाग देशातील एक मानांकन असलेला विभाग आहे.

   संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठा अंतर्गत ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभागाची स्थापना १९८७ मध्ये करण्यात आली. सन १९८७ ला बॅचलर ऑफ लायब्ररी अॅड इन्फोर्मेशन सायन्स (बीएलआयएससी) हा १ वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आणि सन १९९३ ला मास्टर ऑफ लायब्ररी अड इन्फोर्मेशन सायन्स (एमएलआयएससी) अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला. या दोन्ही अभ्यासक्रमात २०१७ पासून सेमिस्टर पॅटर्न सुरु आहेत. सन १९९३ पासून पी.एच.डी. प्रोग्राम सुरु आहे.

   हा ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग ज्ञान स्त्रोत केंद्राच्या दुसऱ्या मजल्यावर आहे. उदयोन्मुख रोजगार आणि विकास यांच्याशी सुसंगत राहण्यासाठी ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभागातील अभ्यासक्रम नियमितपणे अद्यावत करण्यात येतात.

विभागाचे उद्दिष्ट्ये:

  1. ग्रंथालये व माहिती केंद्रांमधील माहिती तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानासह ग्रंथालयातील आणि माहितीशास्त्र विषयातील प्रगत ज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी.
  2. ग्रंथालये व माहिती केंद्रांमध्ये व्यावसायिक जबाबदार्या पार पाडण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित कौशल्ये
  3. प्रगत माहिती प्रक्रिया तंत्रांशी परिचित करणे.
  4. आधुनिक ग्रंथालयातील वापरकर्त्यांना कार्यक्षम सेवा प्रदान करणे.
  5. विशिष्ट आणि संपूर्ण देश या क्षेत्रातील आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिक तयार करणे.
  6. ग्रंथालय व माहिती विज्ञान विभागातील विविध विभागांकरिता आणि शैक्षणिक आणि संशोधन ग्रंथालयांसाठी लायब्ररी आणि माहितीशास्त्र विभागात संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षित कर्मचारी प्रशिक्षित करणे व उत्पादन करणे.

विभागाचे स्थापना वर्ष: 1987