Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Sgbau

The Governor of Maharashtra is the Chancellor of every Maharashtra Universities & the Chancellor, by virtue of his office is the Head of the University.- Shri Ramesh Bais, Hon'ble ChancellorDear student, Academic and Administrative Community of the University and affiliated colleges, Namaskar. I welcome you all to Sant Gadge Baba Amravati University, the centre of teaching, learning for the higher education in the Western Vidarbha with 480 acres campus.

Message          Pictures          Short Profile


- Prof. (Dr.) Pramod Yeole Vice- Chancellor


ADMISSION NOTICE - ADDITIONAL ROUND For ADMISSION TO DIRECT SECOND YEAR COURSE FOR 2023-24 IN UNIVERSITY DERPARTENT OF CHEMICAL TECHNOLOGY

संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना या पदावर नामनिर्देशन करण्याकरीता अर्ज पाठविण्याबाबत...

Fee Schedule for Ist Year University Campus Admission 2023-24

Admission to M.Tech (Artificial Intelligence & Data Science) (2023‐24)

SECOND CIRCULAR - XLVI ALL INDIA BOTANICAL CONFERENCE of THE INDIAN BOTANICAL SOCIETY and INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Synergy in Plant Science and Sustainable Future, 2023

FIRST CIRCULAR - XLVI ALL INDIA BOTANICAL CONFERENCE of THE INDIAN BOTANICAL SOCIETY, Dt. Nov.4-6, 2023

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers - Dt. 06/06/2023

ज्या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन , पूर्नमूल्यांकन झालेले नाही तसेच IIQA नॅक कार्यालयास सादर केलेला नाही अश्या महाविद्यालयांची यादी

New AICTE approved M.Tech. (Artificial Intelligence & Data Science) Programme from 2023-24 at Department of Applied Electronics

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers, Dt. 19/04/2023

सी.बी.सी.एस. प्रथम सेमिस्टर हिवाळी - २०२३ परीक्षांसाठी पुनर्मूल्यांकन आवेदनपत्राची लिंक सुरु झाल्याबाबत...

बृहत आराखड्या संबंधि माहिती संकलित करण्याबाबतचे तत्वे ...

Grant of Recognition as a Post Graduate Teachers, Dt.02.08.2022

उन्हाळी-२०२२ परीक्षेपासून पुनर्मुल्यांकन, फोटोकॉपी (सॉफ्टकॉपी) तथा रिड्रेसल ची सुवीधा सुरु करण्याबाबत.

आचार्य पदवी करीता प्रवेशित संशोधन कर्त्यांना कायम नोंदणी क्रमांक देण्याबाबत...

Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2021

Direction No. 1 to 7/2016 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक)

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामधे शैक्षणिक कामाकरीता बाहेरगावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्याना सलग दोन दिवस विद्यापीठामधे काम असल्यास परीक्षक वसतीगृहामधील कक्ष नि:शुल्क पुरविण्याबाबत... अर्ज, अटी व शर्ती

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

Inclusion of Student Column in the University News

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन