Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

PRO-NEWS- विशेष परीक्षेसाठी 400 चे वर विद्याथ्र्यांची नोंदणी ... नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड¬ात परीक्षा

PRO-NEWS- विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना

PRO-NEWS- विद्यापीठाच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागाने बनविला सिल्व्हर नॅनो मास्क

PRO-NEWS- विद्यापीठातील बांबू हस्तकला व कला केंद्रामध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु

PRO-NEWS- विद्यापीठस्तरीय उत्कृष्ट रासेयो कार्यक्रम अधिकारी, रासेयो स्वयंसेवक व स्वयंसेविका पुरस्कार घोषित

PRO-NEWS- आदिवासी विकास केंद्र इमारतीसाठी विद्यापीठाला रुसा अंतर्गत 2.50 कोटी रुपयाच्या निधीला मान्यता

PRO-NEWS- विद्यापीठ बॉयोटेक्नॉलॉजी विभागाने बनविलेला सिलव्हर नॅनो मास्क कर्मचा­यांना विनामूल्य पुरविणार -- कुलगुरू

PRO-NEWS- विद्यापीठाच्यावतीने ‘स्कील्स फॉर न्यु एज्युकेशनल आर्किटेक्चर’ विषयावर ऑनलाईन वार्षिक रिर्फेशर अभ्यासक्रमाचे आयोजन

PRO-NEWS- विद्यापीठ पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात

ADVERTISEMENT - CERTIFICATE COURSES IN BAMBOO HANDICRAFT

Kalpana Chawla Young Lady Researcher Award

Admission Notice 2020-21

आचार्य पदवी नोंदणी करीता संशोधन व मान्यता समितीच्या आयोजीत ऑनलाईन सभांबाबत..

उन्हाळी २०२० महाविद्यालय स्तरावर होणार्या परिक्षासंदर्भात बहि:शाल विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

परिक्षा केंद्रावर परिक्षांचे संचालन करतेवेळी येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरीता कामाचे स्वरुप तपासूनच संबंधितांना संपर्क करण्याबाबत...

उन्हाळी २०२० महाविद्यालय स्तरावार होणार्या परिक्षां संदर्भात बहि:शाल विद्यार्थ्यांचे परीक्षेबाबत

Submission of Pre-Proposals (Project ideas/concepts) under RGSTCs Scheme "Assitance for Science and Technology Application Through University System".

Fee-Schedule - I st.Yr (2020-21)

Fees Schedule for B.Tech 2nd, 3rd and final year students of Department of Chemical Technology

Revised Academic Calendar Academic Year 2020-2021

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरीता विद्यापीठ साधारण निधीमघुन आर्थिक सहाय्य

विद्यार्थ्यांना परिक्षासंबंधित उद्भवलेल्या समस्या व्हाट्सअपद्वारे सादर करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

PRO-NEWS- आचार्य पदवीधारक संशोधकांना मौखीक परीक्षेच्या दिवशीच अधिसूचना प्रदान होणार

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC) OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY

Inclusion of Student Column in the University News

(असाधारण) अधिसूचना क्र. ७०/२०१९ (विद्यापीठ दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत...)

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत...

Grant of recognition of P.G.Teachers List

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens