Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

Hands on Workshop on Molecular Biology, Dt. 8th-13th January, 2024

Submission of PM-USHA Proposals - the Portal has been launched now

Fee Schedule for Ist Year University Campus Admission 2023-24

Admission to M.Tech (Artificial Intelligence & Data Science) (2023‐24)

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers - Dt. 06/06/2023

ज्या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन , पूर्नमूल्यांकन झालेले नाही तसेच IIQA नॅक कार्यालयास सादर केलेला नाही अश्या महाविद्यालयांची यादी

New AICTE approved M.Tech. (Artificial Intelligence & Data Science) Programme from 2023-24 at Department of Applied Electronics

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers, Dt. 19/04/2023

Grant of Recognition as a Post Graduate Teachers, Dt.02.08.2022

आचार्य पदवी करीता प्रवेशित संशोधन कर्त्यांना कायम नोंदणी क्रमांक देण्याबाबत...

Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2021

Direction No. 1 to 7/2016 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक)

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामधे शैक्षणिक कामाकरीता बाहेरगावावरून येणाऱ्या विद्यार्थ्याना सलग दोन दिवस विद्यापीठामधे काम असल्यास परीक्षक वसतीगृहामधील कक्ष नि:शुल्क पुरविण्याबाबत... अर्ज, अटी व शर्ती

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

Inclusion of Student Column in the University News

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन