Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

Faculty Development Programmes being conducted by Electronics & ICT Academics during February-April,2021

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विभागामध्ये शिकणार्या लाखो विद्यार्थांसाठी IAS आपल्या भेटीला हा उपक्रम राबविणेबाबत...

दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत

Online Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) Course

PRO-NEWS- विद्यापीठाच्यावतीने ‘स्कील्स फॉर न्यु एज्युकेशनल आर्किटेक्चर’ विषयावर ऑनलाईन वार्षिक रिर्फेशर अभ्यासक्रमाचे आयोजन

Fee-Schedule - I st.Yr (2020-21)

Fees Schedule for B.Tech 2nd, 3rd and final year students of Department of Chemical Technology

Revised Academic Calendar Academic Year 2020-2021

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरीता विद्यापीठ साधारण निधीमघुन आर्थिक सहाय्य

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC) OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY

Inclusion of Student Column in the University News

(असाधारण) अधिसूचना क्र. ७०/२०१९ (विद्यापीठ दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत...)

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत...

Grant of recognition of P.G.Teachers List

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens