Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Photo Gallery

PRO-PHOTO- सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री विकास शिरपूरकर यांची विद्यापीठाला भेट

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 7

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 6

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 5

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 4

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 3

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 2

PRO-PHOTO- विद्यापीठात रा.से.यो. व ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत’ पुरस्कार प्रदान 1

विद्यापीठात थोर स्वातंत्र्य सेनानी क्रांतीसिंह नाना पाटील यांची जयंती साजरी

PRO-PHOTO- विद्यापीठात 33 कोटी वृक्षलागवड योजनेंतर्गत वृक्षारोपण