Home                        
 

 

 

Student Development


Name of Programme

Uploaded on Dt.

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ युवा महोत्सव - २०१७ माहिती पुस्तिका

Formats

19.09.2017

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सवाचे प्रवेश शुल्क व प्रवेशिका विलंबाने स्विकारण्यात येत असल्याबाबत

16.09.2017

सत्र २०१७-२०१८ आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक) स्पर्धेत सहभागी होण्याकरीता प्रवेश अर्ज, नोंदणी शुल्क रु.५००/- व प्रवेश शुल्कासह पाठविण्याबाबत

08.09.2017

सत्र २०१७-२०१८ आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक) स्पर्धेत सहभागी होण्याकरीता प्रवेश अर्ज, नोंदणी शुल्क रु.५००य- व प्रवेश शुल्कासह पाठविण्याबाबत व
सत्र २०१७-२०१८ करिता आंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव (सांस्कृतिक स्पर्धा) आयोजनार्थ प्रस्ताव पाठविण्याबाबत

28.08.2017
संत गाडगे बाबा विद्यार्थीनी बस पास सवलत योजनेंतर्गत आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत

19.08.2017
संत गाडगे बाबा शुध्द पेयजल योजना आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत

19.08.2017
संत गाडगे बाबा शिक्षण संरक्षण योजनेंतर्गत आवेदनपत्र पाठविण्याबाबत

19.08.2017

विद्यार्थी कल्याण निधी शिष्यवृत्ती योजनेकरीता आवेदन पत्र पाठविण्याबाबत

12.08.2017

11.08.2017

05.08.2017

25.07.2017

21.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

15.05.2015


 
 
 

 

 
   
Copyright © 2010 Sant Gadge Baba Amravati University.All Rights Reserved.